Chính sách bảo hành xe nâng cũ.
  • Xe nâng cũ được chúng tôi bảo hành dài hạn, áp dụng cho từng loại xe và từng thời điểm khác nhau. Dưới đây là các chinh sách bảo hành khi quý khách tin tưởng sử dụng xe nâng cũ của chũng tôi.